Crm Programı Nedir? Ne işe yarar? İşlevleri Nelerdir?

0 Comments

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, uygun hizmetleri ve ürünleri geliştirmek ve bu bilgileri belirli bir organizasyonda paylaşmak.

Bu eskiden de yapılan bir şeydi. Fakat şimdi teknoloji sayesinde bilgi daha da kolaylaşıyor. Bilgileri işlemek ve ürünü buna göre geliştirmek mümkün. Bunu yapabilen bir teknoloji var, çünkü bugün çok büyük kitleler için bire bir pazarlama gereksinimi ortaya çıktı.

Başka bir deyişle CRM, “doğru mal ve hizmeti, doğru müşteriye, doğru zamanda ve doğru fiyatta teslim etmek” olarak tanımlanabilir. Bu tanımdaki olağanüstü ifade, “doğru” kelimedir. Klasik anlamda, “özel” yerine en düşük maliyet, çoğu müşteri, her iletişim noktası vb. “Doğru” kullanılır.

CRM uygulamaları, şirketlerin mevcut müşterilerle olan ilişkilerini geliştirmelerine, yeni müşteriler kazanmalarına ve tüm müşterileri korumalarına olanak sağlamak için geliştirilmiştir. CRM uygulamaları, çağrı merkezleri gibi bugünün dünyasında yaygın şekilde oluşturulmaya çalışılan servis noktalarında başarıyla kullanılmaktadır. Kurum içindeki intranette 24 saat 7 gün kullanılabilir, iş ortakları ve internete giren şirketler için özel dağıtım kanalları, tüm dünyada extranet kullanılabilir. Bu bağlamda etkin organizasyonların kurulması ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

Kuşkusuz, tüm bu gelişmelerin küreselleşmesi, özellikle iş dünyasında köklü değişikliklere neden olmuştur. Hemen hemen tüm ürün odaklı şirketler mevcut kuruluşlarını müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek zorunda kalmışlardır. Bu değişimin temelinin tamamen kütle pazarlamadan bireysel pazarlamaya gitmekte olduğu şirketler olduğunu söylemek yanlış değildir. Üretim maliyetleri belirli sınırlar dahilinde olduğunda, satış ve pazarlama kanallarının rekabette bir çıkış yolu olarak daha etkin kullanılması gerekiyor. İşletmenin ulaşabileceği alternatif kanalların sağlanmasıyla daha kolay görünüyor, ancak sunulan hizmet kalitesi ve müşterinin kazanımı benzer şartlarda rekabet eden şirketler için giderek daha fazla önem kazanıyor. Burada bilgisayar teknolojisi, bu aşamada iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak kavramlar sunmaktadır.

0

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − 2 =